Nieuws

Leewiekverbod (amputeren van een stukje vleugel)

In de nieuwe Wet Dieren en het besluit Houders van dieren wordt door de overheid geregeld hoe er volgens haar moet worden omgegaan met dieren in de breedste zin.

Zo ook Leewieken . Dit zijn handelingen die toegepast worden  op een vogel waardoor hij verandert en die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

Deze ingreep is nu verboden zowel voor de fokkers als ook voor dierenartsen e.d.

De Overheid heeft besloten dat per 1 januari 2018 niemand meer een vogel mag leewieken tenzij de dierenarts dit moet doen om medische redenen.

Er  zal worden gecontroleerd op de handeling,  (hoe is nog onduidelijk).

De handeling is dus verboden, niet het in eigendom hebben van geleewiekte vogels of het kopen/verkopen van geleewiekte vogels.

Eerste digitale Nieuwsbrief


Om elkaar frequenter te kunnen informeren – zonder de hogere kosten van printen en porto – heeft het bestuur het initiatief genomen tot een digitale nieuwsbrief. Echter, wij beschikken niet de e-mailadressen van alle leden. Daarom zal het bestuur contact opnemen met de leden waarvan wij het e-mailadres niet kennen, om bijvoorbeeld in de toekomst ook de uitnodiging en agenda van de jaarvergadering te mailen. Verder kunnen op deze wijze ook dieren aangeboden of gevraagd kenbaar worden gemaakt. Leden of ge├»nteresseerden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen, kunnen zich melden bij onze secretaris: tammewatervogels@gmail.com