Nieuws/Zomerfokkersdag/Herfstshow

Hieronder de uitnodiging voor de Zomerfokkersdag

GEWIJZIGDE uitnodiging zomerfokkersdag

In het licht van de toegenomen Covid-19 besmettingen in West-Nederland, is in overleg met onze gastlocaties in Boskoop en Mijdrecht besloten om deze dit jaar aldaar geen doorgang te laten vinden.

Hoe spijtig ook, wij hebben het volste begrip voor deze uitkomst.

Nu vanwege de Covid-19 maatregelen verschillende activiteiten zijn vervallen, hecht het bestuur er aan, met in achtneming van de specifieke maatregelen, elkaar toch te ontmoeten en het enthousiasme voor onze hobby te delen.

Ons bestuurslid en gedreven kwakerfokker,

Jasper Moes, heeft zijn thuislocatie in het Covid-19 luwe Noorden,beschikbaar gesteld voor onzezomerfokkersdag.

Helaas kon op korte termijn geen tweede bezoeklocatie georganiseerd worden waar Jasper momenteel zijn collectie oorspronkelijke watervogels gehuisvest heeft.

Velen kennen nog de locatie van de “oude” Noordshow in Zuidlaren. Een rit die velen in het verleden, vaak onder winterse omstandigheden, gemaakt hebben.

Nu woont Jasper op een steenworp afstand van de inmiddels verdwenen Prins Bernardhoeve. Daarbij is de weersverwachting aangenaam en is in geval van regen een overdekte ruimte beschikbaar.

We verzamelen bij de familie Moes aan de Woldweg 36 in Foxhol om 10:00 uur. Parkeren kan op locatie of langs de Gerrit

Imbosstraat. Houd inritten vrij!

Na ontvangst met koffie/thee en bijpraten, zal Jasper ons rondleiden en zijn collectie kwakers bespreken en naar verwachting verder over alle plannen die deze jonge architect in opleiding nog heeft.

Daarna is het podium voor het Ras van het Jaar,de Noord-Hollandse witborsteend en een aantal andere rassen/kleurslagen Zoals de Geelbuikkwaker, Lichtwildkleur (Forel) kwaker, Ekstergetekende kwaker en de verschillen tussen Zilverwildkleur en Zilver Donkerwildkleurkwakers en waarom over de grens dit onderscheid niet gemaakt wordt. Verder een toom jonge Tula ganzen en de dieren die de deelnemers meebrengen. Ook kunnen eventueel meegebrachte dieren geruild worden. We eindigen de dag met onze jaarlijkse BBQ die wordt aangeboden door onzevereniging.

Voor opgave/vragen:

– Willem Peltenburg: 06-11331445 willempeltenburg@kpnmail.nl

– Jasper Moes: 06-30019286 jasper.moes.98@gmail.com

NB: Neem de Covid-19 maatregelen in acht. Blijf bij milde ziekteverschijnselen thuis, was de handen regelmatig en houdt voldoende afstand.

Op de locatie worden desinfecterende handcrême en mondkapjes beschikbaar gesteld.

Bericht Herfstclubshow 9 – 11 oktober 2020

Sinds enkele jaren brengt onze vereniging haar Herfstclubshow onder bij de Midden Veluweshow (MVS) in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Dit besluit is eerder genomen met het oog op het mogelijke wegvallen van onze winterclubshow op de Noordshow vanwege devogelgriepmaatregelen.

Nu heeft het MVS-bestuur ons tot hun spijt geinformeerd dat zij heeft moeten besluiten om de MVS dit jaar niet door telaten

gaan. Zij noemt de huidige maatregelen (richtlijnen, geboden en verboden) rondom het coronavirus en het onzekere perspectief opverbeteringvandesituatiealsaanleiding voor dit besluit. De maatregelen maken het echter naar ons oordeel niet mogelijk om op verantwoorde wijze, voor mens en dier, een tentoonstelling teorganiseren.

Het bestuur van de MVS spreekt daarbij de wens uit dat wij elkaar in 2021 weer kunnen ontmoeten onder betere omstandigheden. Als bestuur hebben wij het volste begrip voor het besluit om de MVS 2020 in 2021 weer op te pakken.

Immers van verschillende kanten hebben wij bericht ontvangen van geannuleerde shows als Meiningen, de Europashow.

In reactie heeft het Bestuur van de Kleindier Vereniging Hof van Twente (KHvT)dat haar show in het zelfde weekend organiseerd als de MVS, onze vereniging aangeboden om onze Herfstclubshow in 2020 bij de KHvT onder te brengen. De Kleindiervereniging Hof van Twente is op 1 januari 2020 ontstaan uit de Goorse Kleindiervereniging GPKV en de kleindiervereniging Diepenheim.

In het verleden heeft de GPKV meerdere keren de Provinciale show Overijssel georganiseerd en kent een hoog aandeel gedomesticeerde als oorspronkelijke watervogels.

Met de inbreng van de leden van onze vereniging ligt hier een basis voor een fraaie show voor onze gedomesticeerde watervogels.

Als NVGW-bestuur hebben wij naast onze dank voor hun aanbod, gevraagd of zij onze leden op een passende wijze toegemoet kunnen komen nu dit voor een aantal leden meer reisafstand betekent.

Het bestuur van de KHvT heeft daarop geantwoord met een aantrekkelijk prijzenpakket en vervoerslijnen te komen. Verder geeft het KHvT aan dat de lokatie in Diepenheim voldoende mogelijkheden biedt om op een verantwoorde wijze, voor mens en dier, een plezierige en veilige tentoonstelling voor mens en dier tentoonstelling teorganiseren.

Voor 2020 heeft daarom het bestuur van de NVGW besloten om onze herfstclubshow

9 – 11 oktober 2020 in Diepenheim bij Kleindier Vereniging Hof van Twente onder te brengen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging (vraagprogramma).

Top