De vereniging

De vereniging is opgericht op 7 januari 1984 en zij stelt zich ten doel de belangstelling op te wekken voor het fokken en het veredelen van gedomesticeerde watervogelrassen.
 

Contributie: € 17,50 per jaar, deze wordt in juni automatisch geïncasseerd.
Achterstand in contributiebetaling kan leiden tot het niet versturen van clubblad, nieuwsbrieven e.d.

 

Clubblad: Verschijnt 1x per jaar uitgifte medio juni/juli

P1010858

Mocht u het clubblad niet ontvangen hebben, dan kunt u deze digitaal opvragen bij de secretaris (tammewatervogels@gmail.com)

 

Digitale Nieuwsbrief:

Laatste verschijning: december 2016. 

Leden waarvan het correcte emailadres bekend is, ontvangen de nieuwsbrief automatisch.

Als u uw e-mailadres opgeeft bij de secretaris (tammewatervogels@gmail.com), wordt u opgenomen in het Nieuwsbrievenbestand.

 

Activiteiten:

Jaarvergadering: Jaarlijks wordt half februari de ledenvergadering gehouden.

Zomerfokkersdag: Jaarlijks wordt in de tweede helft van augustus de zomerfokkersdag voor en door leden georganiseerd.

Clubshow: de vereniging houdt haar Clubshow op de Noordshow in Assen

 

Secretariaat: J.H.E van Loe

tammewatervogels@gmail.com

Website:  Webmaster : R.J.Breman

Wilt u iets plaatsen op deze website, neem dan contact op met bestuurslid G Lubbers 

 

 

 

 

 

 

 

Top