showen

Showen

Intro

Fokkers willen graag hun fokresultaat aan andere fokkers en liefhebbers laten zien en tegelijkertijd in competitie strijden om te zien wie de beste dieren heeft.

Overal in het land worden in de maanden september tot en met januari kleindierententoonstellingen

georganiseerd

DSC08771

Overzicht van een kleindierententoonstelling

Selecteren en huisvesten van showdieren
Bij de selectie van de dieren voor een tentoonstelling wordt gelet op gezondheid, vitaliteit en uiterlijke kenmerken. Deze dieren worden thuis enkele dagen van te voren af en toe geplaatst in een tentoonstellingskooi of een kooi die daarop lijkt. De dieren wennen snel aan deze kooi en gedragen zich later op een echte tentoonstelling veel rustiger. Tijdens deze trainingssessies moeten de dieren wel water en voer krijgen.

Conditioneren
Als de dieren op of in een goed onderhouden terrein of volière worden gehouden, is de conditie van de bevedering meestal wel goed. Bij een goede voedering is de lichaamsconditie vrijwel altijd goed.

Van nature houden watervogels hun verenpak in een goede conditie. Een enkele miskleurige veer kan verwijderd worden. Verder hoeft aan de conditie niet verbeterd te worden. Het opfrissen van de snavel- en pootkleur met vetachtige stoffen is gevaarlijk. Deze stoffen kleven aan de veren en dan is het mooie eraf.

Verzendmateriaal
Als het tijdstip is aangebroken om de dieren naar de tentoonstelling te brengen, worden de snavel en poten schoon gemaakt voordat ze in de verzendkist worden geplaatst.

Het beste is elk dier apart in een verzendkist plaatsen en op de kist het etiket te plakken van de organiserende tentoonstellingsorganisatie. Op dit etiket wordt ook het ringnummer geschreven, zodat bij het uitkooien gecontroleerd kan worden of het juiste dier wordt meegenomen.

Papierwinkel
Inschrijven voor een tentoonstelling verloopt volgens de procedure die beschreven is in het vraagprogramma van die tentoonstelling. De plaatselijke kleindiervereniging stuurt haar leden het vraagprogramma ruim van te voren toe. Vraagprogramma’s van andere tentoonstellingen worden bij de betreffende tentoonstellingssecretaris aangevraagd.

In het vraagprogramma is alle informatie opgenomen over de tentoonstelling.

Is hierbij hulp nodig, ga dan naar een ervaren fokker van een plaatselijke kleindiervereniging.

De tentoonstellingsorganisatie stuurt de inzender kort voor de tentoonstelling de inschrijfbevestiging en een etiket voor elk dier met het kooinummer op de tentoonstelling.

IMG_0452

 

Dieren inkooien
Inkooien is het brengen van de ingeschreven dieren naar de tentoonstelling en het plaatsen van de dieren in de aangewezen kooien.

De meeste fokkers brengen zelf of met enkele personen samen de dieren naar de tentoonstelling.

De grote (nationale) tentoonstellingen verzorgen vervoerslijnen door heel Nederland. Dit vervoer is veel goedkoper dan zelf de dieren wegbrengen en ophalen. In de vraagprogramma’s van deze grote tentoonstellingen zijn de vervoerslijnen beschreven, inclusief de voorwaarden om mee te doen.

De inzender of de vervoerder plaatst de dieren in de kooien. Het ringnummers van elk ingekooid dier wordt door de inzender op de achtergrondkaart geschreven die al bij de kooi hangt. Op deze kaart wordt na de keuring de beoordelingskaart van het dier bevestigd.

De lege transportkist wordt onder de kooien geplaatst.

Keuringen en keurresultaten
Meestal zijn alleen tentoonstellingsmedewerkers, keurmeesters, helpers en schrijvers tijdens de keuring van de dieren aanwezig.

In het vraagprogramma staat vermeld welke keurmeester de dieren keurt.

De keurmeester keurt de dieren volgens vaste regels en volgens de vastgestelde standaardbeschrijving.

De beoordelingskaart wordt bij de kooi opgehangen, zodat iedereen de beoordeling van elk dier kan lezen. De inzender kan de beoordelingskaarten opvragen om mee te nemen.

De keurmeester gebruikt de onderstaande predikaten bij de beoordeling met daarbij genoemd de te behalen punten per predikaat:

DIS is Diskwalificatie en 0 punten; het dier is uitgesloten door een fout van de fokker

O is Onvoldoende en 0 punten; de laagste beoordeling voor een dier met een ernstige fout

V is Voldoende en 90 punten; het dier beantwoordt nog net aan de standaardbeschrijving

G is Goed en 91 en 92 punten; het dier is een matige tot goede vertegenwoordiger van het ras

ZG is Zeer Goed en 93, 94 of 95 punten; de punten geven aan dat het om een krappe, een gemiddelde en een royale ZG gaat, waarbij de laatste een hele mooie vertegenwoordiger van het ras is

F is Fraai en 96 punten; het dier en vooral ook het type (vorm) is beoordeeld als fraai, dus in totaal een fraai exemplaar

U is Uitmuntend en 97 punten; dit dier benadert op alle onderdelen het ideaalbeeld.

Prijzen

Het toekennen van de verschillende prijzen, zoals beschreven in het vraagprogramma, volgt als alle dieren gekeurd zijn.

De gewonnen prijzen worden in een aparte lijst in de catalogus opgenomen in volgorde van prijsnummer. De nummers van de prijzen zijn ook in het vraagprogramma opgenomen. De inzender ontvangt de gewonnen prijzen meestal op de tentoonstelling. Geldprijzen worden soms overgemaakt via giro- of bankrekening.

Uitkooien

Als de show afgelopen is worden de dieren rustig uit de kooien genomen. Let goed op dat de juiste dieren worden meegenomen en niet per ongeluk een dier van iemand anders. Omdat het nummer van de kooi en het ringnummer op het etiket van de verzendkist staan is controle mogelijk.

Terug in de hokken

Thuis gekomen worden de dieren weer in hun eigen omgeving geplaatst. Zijn er geen grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten en is er nog daglicht, dan kunnen de dieren direct terug gezet worden.

Is het al donker, dan blijven de dieren in de transportkisten tot de volgende ochtend. Deze kisten worden in een tochtvrije schuur of garage geplaatst. De ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd worden. Vriest het buiten sterk, dan is het nodig de dieren eerst in een schuur te laten wennen aan de andere temperatuur dan in de tentoonstellingshal en/of de auto. De overgang is anders te groot.

De volgende ochtend zijn de dieren goed tot rust gekomen en worden bij daglicht weer in hun vertrouwde omgeving geplaatst.

Top