Info

Info:

Tijdens de jaarvergadering is over twee onderwerpen gesproken waarvoor wij uw aandacht vragen:

Fokkers, liefhebbers, keurmeesters en de standaardcommissie zijn allen actief in het in stand houden, fokken en laten beoordelen op basis van de ras standaard van onze watervogels.

Echter ontbreekt direct regulier overleg terwijl onderling regelmatig wordt gesproken over de stand van een ras, de ervaringen, de beoordelingen, de toekomst. 

Af en toe wordt de jaarvergadering hiervoor gebruikt in de rondvraag.

Nu wil  het bestuur graag samen met de keurmeesters en de standaardcommissie in gesprek over die onderwerpen die ons wederzijds bezighouden. 

Daarom bij deze de oproep aan allen om als zij iets willen voorleggen aan de keurmeesters/standaardcommissie dit aan te geven via onze secretaris. 

Dit ook met het oog op de nieuwe standaard. Bent u tevreden hierover, is de standaard voldoende duidelijk, mist u iets? Wat is logisch en wat niet.

Met het oog op de digitalisatie kan een standaard wellicht meer (foto) informatie of aanwijzingen bevatten. Beschikt u bijvoorbeeld zelf over foto’s of aanwijzingen?

Verder willen wij inventariseren wie graag in georganiseerd verband een bezoek wil brengen aan bijvoorbeeld de show in Hannover Duitsland (21 of 22 December) met duizenden watervogels, 

alwaar ook de dwergeenden / kwaker clubshow met ca. 1.000 dieren gehouden wordt. Ook hier kunt u uw interesse kenbaar maken bij de secretaris.

Tenslotte ontvangt u het Clubblad zo spoedig mogelijk, momenteel wachten we nog op een aantal toegezegde stukken.

Met vriendelijke groet,

Koos van Loe

Top