historie vereniging

De historie van onze vereniging (tekst R.J.Breman)

Zo rond 1980 kwam ik geregeld op bezoek bij kwakerfokker en keurmeester Harry Koopmans. Zo als gebruikelijk bij fokkers en keurmeesters werd er toen ook al veel gediscussieerd over de dieren en misten we een vereniging waar je over knelpunten met elkaar kunt discussiëren. Ook is het van belang dat fokkers, standaardcommissie en keurmeesters op één lijn staan. Onze gesprekken gingen in eerste instantie alleen maar over kwakers omdat we beide kwakerfokker waren.

In 1983 Besloten we om over te gaan tot het oprichten van een speciaalclub voor kwakers Ja, want dat was de eerste opzet, maar op dat moment was het aantal fokkers nog niet zo groot dat we daar draagkracht van verwachten en besloten we om een club op te richten voor alle gedomesticeerde watervogels. Er werden modelstatuten van andere speciaalclub opgevraagd bij de FK en die hebben we aangepast aan de watervogels. Toen moest er nog een bestuur komen, al gauw vonden we nog drie enthousiaste fokkers, te weten Klaas Beekman, Inte Landman en Kenneth Broekman.

1984 was het dan zover en ging onze vereniging van start De statuten werden goedgekeurd door de NHDB en zij wensten ons veel succes met deze nieuwe speciaalclub. De naam werd Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers. Over deze naam is later nog veel over gediscussieerd omdat enkele leden vonden dat wij een vereniging zijn van fokkers van gedomesticeerde Watervogels en we zijn geen gedomesticeerde fokkers. Al gauw melden zich al diverse fokkers aan en werd onze eerste bijeenkomst gehouden in de kantine van Breman in Harderwijk. Harry Koopmans werd voorzitter, Roelof Jan Breman secretaris en Kenneth Broekman penningmeester. De contributie werd vastgesteld op 15 gulden per jaar. Ook werd er al besloten dat er een clubblad moest komen . Ik zou een tekening maken van een Krombekeend voor de omslag want dat was toch wel echt Nederlands ondanks dat er geen Krombekeend bij de fokkers in bezit was. Afijn, er kwam een bescheiden clubblad want geld was er natuurlijk niet. Voorzitter Koopman stopte er om privé redenen mee en Coen Gelein werd vervangend voorzitter.

In 1985 werd onze eerste clubshow ondergebracht bij Ornithophilia. In Utrecht Er waren 200 dieren aanwezig. De prijzen waren Oorkondes en bekers. Zaterdags na de keuring was er een bespreking met de keurmeesters die gekeurd hadden en kon men vragen stellen wat zeer op prijs werd gesteld. Broekman had inmiddels veel contacten in het buitenland en er werden dan ook regelmatig door hem bezoeken afgelegd . Er wordt geconstateerd dat er een tekort is aan watervogelkeurmeesters . Arie Verboom nu nog kippen keurmeester besluit om ook voor watervogels examen doen. In Amerika werd een zwarte kwaker gezien. Klaas Beekman had de eerste Groninger geelbuik kwakers gefokt.

1986 .Onze volgende jaarvergadering/fokkersdag werd gehouden in Doorn. Wim Biallosterski nam het voorzitterschap over van Coen Gelein. 40 fokkers waren aanwezig . Er werd een technische commissie gekozen. De heer Hoving stelde voor v/d Zaan en Biallosterski te kiezen, deze zitten n.l.ook in de standaardcommissie van de NHDB dat werkt volgens hem sneller, de vergadering was het hier mee eens en de commissie werd nog aangevuld met de heer Broekman. Er werd besloten dat de winnaar van de volgende clubshow een jong dier moet zijn. Mevr. Zuurbier heeft weer Krombekeenden. Tot nu toe is de Twentse Landgans nog nooit gezien op een show in Nederland en men twijfelt of ze wel ooit bestaan hebben. Er wordt in Duitsland een internationaal 3 daags congres over watervogels georganiseerd. Aanwezige landen Denemarken, Amerika, Oost Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Broekman, Biallosterski en Breman waren de afgevaardigden uit Nederland.
Bijna alle rassen en kleurslagen werden besproken. Nederland stelde daar voor om volgend jaar een grote Int. TT van watervogels te houden in Utrecht. De uitslag van de stemming van de Duitse speciaalclub was 320 voor en 1 tegen. De laatste avond was een feestavond 830 personen aanwezig. Eerst veel toespraken en later Torte, bier, braadwurst en polonaisse. Lyle Jones, Biallosterski, Broekman en ik ontvingen de hoogste onderscheiding van de Duitse Speciaalclub en wel “de Gouden Eend” voor de bijzondere verdienste. 30 Oktober overleed keurmeester Piet de Groot, hij was pas 50 jaar. Ik kan me nog herinneren van hem zijn ludieke opmerkingen op de keurbriefjes zoals b.v. er een dier in de kooi zat met wat luis. Dan liet hij op het briefje zetten: “heeft te weinig inschrijfgeld betaald” of “zit niet alleen in de kooi”. Onze clubshow was wederom ondergebracht bij Ornitophilia dit keer 234 dieren. In België keurt een Belgische keurmeester twee krombekeenden en geeft ze allebei een onvoldoende. Opmerking: “snavel krom”.

1987 De grote Internationale Watervogelshow in Utrecht; bijna 2000 watervogels waren aanwezig. Wat een organisatie, vervoer uit buitenland, grensfaciliteiten, kooien , 25 watervogel- keurmeesters met schrijvers die ook Duits kenden. Ik mocht de Smaragdeenden keuren; 90 stuks!! Hans v d Zaan had ter gelegenheid van deze show een boekje gemaakt “Nederland Watervogelland” wat zeer op prijs werd gesteld. Ook hadden we voor het eerst een stand. De fam.v d Zaan en P. Meerkerk hadden hier voor gezorgd. Er waren zelfs 30 vrijwilligers uit Duitsland meegekomen om te helpen, welke gratis onderdak kregen van Ornitophila. Na afloop van de show was er een feestavond in Doorn.

1988 Wim Bialosterski wordt benoemd tot erelid van onze vereniging. Er gaat een bus met 25 personen van onze vereniging naar de “Sömmertägung in Alsfeld Duitsland. De reiscommissie bestond uit: Broekman, De Ligt en v/d Zaan. Het gezelschap werd ontvangen in het gemeentehuis van Alsfeld door de burgemeester. Het was een geweldig gezellig en leerzaam weekend. .

1989 werd de fokkersdag gehouden in de Tuinbouwschool De Lansakker te Utrecht. 36 dieren in 11 rassen werden besproken. Op onze clubshow waren dit jaar aanmerkelijk minder dieren.

1990 Voor het eerst een zomerfokkersdag in “Boerderij de Schaffelaar”bij de praktijkschool in Barneveld. Er wordt veel gediscussieerd over de befaamde steekvleugel van watervogels. Er werd een demonstratie gegeven van Border Collies die loopeenden net als bij de schapen bij elkaar hielden. Ook de Elzasser gans werd besproken.

1991. De Noordshow stelt voor het eerst een gouden tientje ter beschikking voor de winnaar. Het bestuur stelt voor om volgend jaar de clubshow onder te brengen bij de Noordshow. De heer Ypma is hier op tegen. Hij denkt dat de show weinig tamme watervogels zal trekken, want vanwege de Europashow is het inschrijfgeld 3x zo hoog. De leden gaan ondanks dit toch accoord met het voorstel. De heren Jan Vogel en Jan Willem de Bruin worden gekozen in het bestuur. De NHDB geeft een nieuwe watervogelstandaard uit. Helaas wordt geconstateerd dat er veel schoonheidsfoutjes in zitten. Onze secretaris Jan Vogel vond het jammer dat deze standaard niet eerst naar onze vereniging was gestuurd, dat had veel fouten voorkomen. De fokkersdag wordt gehouden bij de fam. Ringnalda. In Overberg werd de Brecon buff gans besproken. De witte Krombekeend is terug. J.W. de Bruin schrijft een artikel in het clubblad over “Het hoogtepunt der Gastronomie” n.l. de ganzelever. Op z’n Frans Foie Gras genoemd. Het is in de meeste luxe restaurants een delicatesse, maar niet iedereen waardeert de manier hoe het is ontstaan. De ganzen worden n.l. door middel van een trechter in de keel volgestampt met mais en hierdoor vergroot de lever. Niet echt diervriendelijk. Harm van’t Hof doet zijn intrede in het bestuur.

1992 De Europashow in Zuidlaren. De NHDB geeft een korting van 20 gld. per 4 ingezonden dieren en onze vereniging geeft 10 gld. voor elke ingezonden 5 dieren. Het was een geweldige show met heel veel dieren, ik geloof totaal 22.000.
Er waren maar liefst 154 kwakertjes De mooiste gedomesticeerde watervogel was een wit kwakertje van mij met 100 punten, dat is toch 3 punten meer dan het huidige U predikaat. Ik geloof niet dat dit ooit verbeterd zal worden. Helaas was enkele weken na de show mijn hele stam kwakertjes opgevreten door de vossen. Ik heb zelf hierna 7 vossen bij huis geschoten en Natuurmonumenten heeft twee jagers aangesteld om in het natuurgebied de Wieden achter mijn huis de vossen af te schieten. resultaat in 1 jaar 62 vossen. De fokkersdag werd gehouden op landgoed “Te Werve”bij Hans de Ligt en Wim de Jong. 70 leden waren hier aanwezig. De krombek met kuif werd er besproken. Ornithophilia is dit jaar afgelast. Ons clubblad is 42 pagina’s dik en de eerste foto’s doen haar intrede. De naam is nu:”Nederlandse gedomesticeerde Watervogel vereniging.”

1993 Naast ons clubshow worden de districten show’s ingevoerd. De naam van onze vereniging wordt op de jaarvergadering weer verandert nu in Gedomesticeerde Watervogelvereniging. Hoe het kan dat de naam drie keer verandert zonder een statutenwijziging is me niet helemaal duidelijk. De clubshow werd ondergebracht bij Gallinova in Barneveld.

1994 De zomerfokkersdag werd in Breukelen gehouden bij Jam Willem de Bruin; 50 belangstellenden. Er wordt besloten om een folder van onze club gemaakt. (oplage 1.000) i.v.m. het 10jarig bestaan van onze club. Jaarvergadering. Er wordt een brief van de heer Ypma behandeld. Hij wil de clubshow weer bij Ornithophilia hebben. omdat de Noordshow te laat in het seizoen is. De vergadering gaat hiermee akkoord.

1995 De jaarvergadering in Doorn werd goed bezocht (50 leden) De Sakseneend, Krombekeend en de wildkleur kwaker werden besproken. De zomerfokkersdag werd in Avifauna (Archeon) gehouden. De Duitse eendenvereniging vierde haar 100 jarig bestaan en hield een grote internationale show in Sinsheim. 2000 watervogels. waarvan 80 uit Nederland. De clubshow was bij Ornitophilia Hoewel minder dieren als vorig jaar was het toch een mooie show.

1996 De jaarvergadering wordt in Doorn gehouden. Bij de dierbespreking komt het volgende aan de orde: Krulveerganzen, Aylesbury eend, Rouen eend, Het meten van de snavels bij de kwakertjes, Ekstereenden en Witborsteenden. De Zomerfokkersdag werd gehouden in het Zuiderzeemuseum.

1997 De jaarvergadering was wederom in Doorn. Bij de dierbespeking kwam het volgende aan de orde: Snavelmeten van kwakers wel of niet op de kaart?, Streichereend, Loopeend, Muskuseend, Toulouse gans ,snavelkleur krombek? en welke ringen zijn erkend? Corrie Jansen komt in het bestuur erbij. De zomerfokkersdag wordt gehouden in Bourtange Groningen..

1998 De jaarvergadering was in Doorn. De volgende dieren werden besproken: Loopeenden (verschil wildkleur en forel) , Verschil geelblauwwildkleur en Erwtengeel, gewicht kwakertjes, Meeskleur? Ruim 75 leden waren er aanwezig.

1999 De jaarvergadering is in Doorn. De volgende dieren worden besproken: Blauwmees kleur kwakers, snavelkleur krombekken en witborsten, pommerse ganzen. De vereniging bestaat 15 jaar en er wordt een jubileumnummer uitgegeven. De witte Krombek is weer terug.

2000 Internationaal watervogeltreffen in Belgie. 5 landen waren aanwezig. Door de Belgen werd de eend van Vorst besproken Door Duitsland werd de Streichereend,de Duitse Pekingeend en de Steinbacher gans besproken Toon Selten besprak onze Krombekeend en het verschil tussen onze kwaker en de duitse Dwergeend. Het was een leerzame bijeenkomst.

2001 Grote kwaker tt in Nancy Frankrijk Maar helaas geen animo vanuit Nederland De zomerfokkersdag werd gehouden op de stadsboerderij Presikhaaf in Arnhem. Hier werd ook een ruilbeurs gehouden , heel wat dieren verwisselden van eigenaar. Op verzoek van onze Belgische keurmeesters wordt de naam Foresteend afgeschaft en wordt de naam , “Eend van Vorst.” De fam. Verboom krijgt een prijs uitgereikt van de Noordshow voor de mooiste stand.

2002 Op de Noordshow zijn voor het eerst tomen watervogels te zien en wel Ind. Loopeenden .Een prachtig initiatief. Er wordt een grote internationale watervogelshow in Veenendaal georganiseerd met als trekpaard Kenneth Broekman Het werd een groots succes, 12 landen deden hieraan mee. Totaal 1700 watervogels. De Zomerfokkersdag werd in Broek op Lange dijk gehouden. v d Salm en Ladestein beginnen met het opzetten van een Website voor onze vereniging.

2003 Een heel slecht jaar voor de watervogels en de fokkers n.l. overleden zijn Wim Biallosterski en Harm van ’t Hof . Nederland verliest twee zeer kundige watervogelmannen. En dan nog de vogelpest uitbraak . Ruim 30 miljoen stuks pluimvee worden er geruimd. Waarvan 15000 hobbydieren. Bijna allemaal preventief. Een echt drama wat we hopelijk niet weer meemaken. De 25e Europashow zou weer in Zuidlaren worden gehouden en werd hierdoor afgelast. De kleur Donkerwildkleur wordt veranderd in Spreeuwkop

2004 20 jarig bestaan, gebak op de jaarvergadering. Er wordt een 1daagse show in Nieuwpoort georganiseerd . Het werd een groot succes. Tevens start een project Twentse Landganzen en het gaat goed. Inmiddels 37 dieren. Ringnalda brengt de Tula- en Gorkigans mee uit Rusland. Gerrit Exterkate won met een prachtige Ekstereend onze clubshow.

2005 Op de jaarvergadering wordt Hans Ringnalda bedankt voor zijn bestuursfunctie. Voor hem in de plaats wordt gekozen dhr. Roelof Jan Breman die al eerder in het bestuur heeft gezeten. De Zomerfokkersdag wordt gehouden in Oerle bij Veldhoven bij de Ned. Papagaaien opvangcentrum. Er wordt besloten dat de 1 daagse show zoals vorig jaar in Nieuwpoort in 2009 (dus dit jaar) weer georganiseerd zal worden. De parelgrijze Muskuseenden en Tsjechische ganzen werden erkend. De Rouaaneenden heten nu Roueneenden. De clubshow was bij Ornithophilia Jan Vogel won met een witte Krombekeend. Er werd ook een fokkersdag georganiseerd voor de Twentse Landgans. Er kwamen 76 dieren waarvan er 51 goed werden bevonden.

2006 Bij de dierbespreking wordt de kleur van de Orpington eend besproken omdat de keurmeesters en fokkers hier verschillend over dachten. Ditzelfde gold voor de Meeskleur of Zilver Donkerwildkleur. Hier is trouwens nog steeds onduidelijkheid over. Onze clubshow was dit jaar bij de Noordshow. Er waren voor het eerst Frankische ganzen ingestuurd. Ook waren er veel tomen te bewonderen. Rob v d Steen had de mooiste toom met Sakseneenden. De vogelpest duikt weer op iedereen krijgt weer de bibber . Nee, toch niet weer ruimen? Opnieuw moeten er weer dieren opgehokt worden. Er wordt door onze vereniging een brief verstuurd naar minister Veerman dat wij de noodklok luiden voor het voortbestaan van onze hobby. Dit keer hield de overheid gelukkig het hoofd redelijk koel en bleven drastische maatregelen uit. De Zomerfokkersdag werd gehouden in Honselersdijk in het Westland museum Sjaak van de Salm had hier voor gezorgd. Hier werd o.a. de Afrikaanse gans en de Aylesburyeend besproken. De aanwezigen gingen met zakken vol fruit naar huis. Ornithophilia is samengegaan met Avicultura en heet nu Avicorni.

2007 Op de jaarvergadering bedankt Frans de Lange en wordt Gert Eenkhoorn gekozen. Er heerst nog steeds dreiging van vogelpest, ondanks dat worden er toch dieren besproken. O.a. De Toulousegans welke steeds populairder wordt, werd besproken . Loi Burger hield een lezing over allerlei ziektes. De clubshow werd wederom op de Noordshow gehouden.Winnaar werd Rije Schothorst met een prachtige bonte Pommerse gans. Ook was er de heropening van het pluimveemuseum in Barneveld. Onze vereniging was hier vertegenwoordigd met dieren en Arie Verboom gaf hier uitleg over. De Zomerfokkersdag werd gehouden in de Orchideenhoeve in Luttelgeest Onze website watervogels.nl is geheel vernieuwd en wordt nu door mij onderhouden.

2008 Op de jaarvergadering nam Jan Vogel afscheid en werd benoemd tot erelid en kreeg een schilderij van een Krombekeend aangeboden. Jaap Meindertsma komt in het bestuur. De Twentse Landganzen werden gepresenteerd door Edgar de Poel.. De kleur Spreeuwkop wordt weer veranderd in Donkerwildkleur. De zomerfokkersdag werd gehouden bij de fam. Dobber in Loenen aan de Vecht. Een prachtige locatie met heel veel Loopeenden en andere soorten. De clubshow was weer in Zuidlaren 302 watervogels en 10 tomen . De winnaar werd M Straver met een Silver Appleyard.

2009 . Onze 25 jarige jubileum show is geweest en wat een prachtige show met mooie dieren, goede sfeer en een leuke stand. Er werden ter plekke prijzen uitgereikt . Jaap Meindertsma had de eer om deze jubileumshow te winnen met een wildkleurig kwakertje. Zagen we in 1985 de zwarte kwaker in Amerika, nu zaten ze ter erkenning in Zuidlaren. De standaardcommissie vond ze van die aard ze nu erkend zijn. Ook de Erwtengele loopeend is nu erkend. Er zaten totaal 51 ganzen,106 grote eenden,133 kleine eenden en 10 tomen. Deze zomer kregen we bezoek van 40 Oost Duitse fokkers uit de streek Thuringen. Gert Eenkhoorn en Roelof Jan Breman hadden met deze fokkers al goede contacten. De dieren bij ons werden bekeken en er waren uitstapjes gepland naar Elburg, Genemuiden en Giethoorn. De sfeer was enorm goed en een tegenbezoek werd toegezegd. Het laatste weekend van oktober was er een show in Friedrichswerth.(Thuringen) Er werden wat dieren door onze vereniging ingezonden en er zijn een 9 tal koppels kwakers geshowd in verschillende kleurslagen om te laten zien hoe de kwakers in Nederland zijn. Dit jaar is er geen Zomerfokkersdag omdat we 28 november onze 5 jaarlijkse clubtentoonstelling zouden houden. Maar helaas, slechts 10% van onze leden hadden ingeschreven hiervoor. Het bestuur vond dit te minimaal en heeft daarom dit evenement afgeblazen.

2010 Op onze clubshow in Zuidlaren zaten ruim 300 dieren. Door de slechte gesteldheid van de wegen waren er weinig bezoekers.\ De mooiste kwaker was van G.J.Dreyers en Exterkate had de mooiste grote eend een Ekstereend, Gert Eenkhoorn had de mooiste gans een Toulouse. Slechts 4 tomen waren er . Kats werd hier eerste mee met Streichereenden. De jaarvergadering werd gehouden in het Pluimveemuseum in Barneveld. Onze voorzitter Jan Willem de Bruin trad na 19 jaar af uit het bestuur, evenals Cor van Vliet, hiervoor in de plaats werden gekozen Rob Scholten en Arnold Vrugteman Bij de dierbespreking werden de volgende rassen besproken: Twentse Landgans, Ekstereend,Pommerse eend en de blauw donkerwildkleurige kwaker welke dit jaar ter erkenning was ingestuurd. Jan Willem de Bruin werd benoemd tot erelid van de vereniging Een elftal van onze leden gaf een tegenbezoek aan onze fokvrienden in Thuringen Duitsland Het was een prachtig weekend ,mooie dieren, mooi weer en lekker eten en drinken . De Zomerfokkersdag was dit jaar in Loozen gehouden bij de mooie vijvertuinen van Ada Hofman. De Eend van Vorst, Krombekeend en de Toulousegans werd besproken. Verder was er dit jaar een Krombekkendag in Barneveld, een Twentse Landganzendag in Ambt Delden en een dag van het Levend Erfgoed in Liempde waar Kwakertjes, Krombekken, N.H.Witborsten, Kuifeenden en Twentse Landganzen te zien waren.

2011 De clubshow was dit jaar weer in Zuidlaren ,er waren 285 ged.watervogels Mooiste kwaker was van Tinus Rietveld een oude witte woerd.. Mooiste grote eend was van Roelof jan Breman een Orpington woerd. En de mooiste gans was een Tjsechische van Johan Barneveld. Er waren Muskuseenden in de kleur zilvergrijs door Ruurd Bosma ter erkenning ingestuurd. De jaarvergadering werd dit jaar in de Mariahoeve in Putten gehouden. Een pracht lokatie. Annie Verboom trad af als bestuurslid en hiervoor werd gekozen Lucas Wink. De volgende dieren werden besproken: Rouen Clair, Overbergse eenden en dwergkuifeenden De zomerfokkersdag was in de Orchideeenhoeve in Luttelgeest, een prachtige lokatie waar veel te zien was. Edgar de Poel hield een dialezing over de historie van de Nederlandse rassen en er werden wat dieren besproken zoals: Kwakertjes, Smaragdeenden en Muskuseenden. Ook werd er een nieuwe kleurslag getoond en wel de koekoekkleurige Muskuseend. In Liempde was weer de dag van de Nederlandse rassen, hier zaten 100 watervogels.

2012 De clubshow was dit jaar weer in Zuidlaren  er zaten 317 ged.watervogels. Ondanks dat het weer erg zacht en nat was ,zagen de meeste dieren er toch pico bello uit. De mooiste kwaker was een geelblauwwildkleur woerd van R.J.Breman. Bij de eenden won R.J.Breman ook, nu met een Orpington woerd. De mooiste gans was een bonte Pommerse vrouw van Gert Eenkhoorn. Het was een geweldig mooie show. Prima sfeer en onze stand werd goed bezocht omdat we dit jaar ook een vijvertje met  wat kuifeenden erbij hadden. De jaarvergadering werd dit jaar wederom in Putten gehouden André Ladestein bedankte als penningmeester, hiervoor werd gekozen Edgar de Poel. De fam. Verboom-Geerts werd bedankt voor de vele jaren dat zei de stand hebben verzorgd op de Noordshow. 24 Augustus was er dit jaar geen zomerfokkersdag, maar een hokbezoek bij R.J. Breman en Gert Eenkhoorn. Het bezoek werd afgesloten met een barbecue.

2013 3-5 jan. was weer onze clubshow in Zuidlaren er zaten 318 ged. watervogels. De mooiste jonge  kwaker was van R Scholten. Rob Scholten had de mooiste jonge kwaker. De mooiste eend was van R Meijsen een N.H.Witborstwoerd en de mooiste jonge gans was van Gert Eenkhoorn een Elzasser. Op de vijver zaten N.H.Witborsteenden. De show was weer zeer geslaagd. In augustus waren er hokbezoeken bij J ten Brinke, R. Scholten en A Vrugteman. na afloop was er een barbeque.

2014 De noordshow is altijd een goede graadmeter hoe het jaar is geweest, gezien het aantal dieren 264 mogen we niet klagen ondanks dat enkele fokkers niet in konden sturen omdat ze andere verplichtingen hadden. De jaarvergadering was weer in Putten. Jaap Meindertsma bedankte voor het voorzitterschap.  Als nieuw bestuurslid werd Koos van Loe gekozen. In de bestuursvergadering  van 17 maart werd Edgar de Poel gekozen tot voorzitter, Koos van Loe secretaris en Arnold Vrugteman Penningmeester. In augustus hielden we weer de zomerfokkersdag, dit keer bij Drijers en Lubbers. Op 7 september stonden we met een stand op de landlevendagen wat zeer geslaagd was.

2015 De clubshow  was dit jaar niet in Zuidlaren maar in Assen. Een geweldig mooie hal met prima verlichting. De mooiste kwaker was van R. Scholten en de mooiste eend, een Krombek van Edgar de Poel, terwijl het begeerde gouden tientje naar Johan Barneveld ging hij had n.l. de mooiste gans ,een Toulouse, de show was zeer geslaagd, meer dan 300 gedomesticeerde watervogels. 7 Maart hielden we in Putten onze jaarvergadering. De nieuwe statuten werden  aangepast en goedgekeurd door de leden. Tevens zijn we nu ingeschreven bij de KvK. Slechts 12 leden en het bestuur waren aanwezig! De zomerfokkersdag werd gehouden in Buitenpost bij  tuincentrum  De Kruidhof wat echt de moeite waard is om te bekijken. Daarna gingen we naar de fokstal van J Meindertsma.  Na de middag was de dierbespreking bij E Zwama  . Zwartbonte en geelblauwe kwakertjes werden besproken, evenals de Silver Appleyard dwerg. Afsluitend werden de dieren van E. Zwama bekeken en werd de traditionele barbeque gehouden. Een mooie dag met schitterend weer. In September stonden we weer met een stand op de Landlevendagen. 131 dieren op de Europashow in Metz uit Nederland. Het aantal watervogels viel wat tegen; zo’n 2000 dieren, De organisatie en de verzorging was niet optimaal. R.J.Breman en Stijn Lemmens haalden met een Dwerg Silver Appleyard en een  Toulousegans een U predicaat .

2016 7 januari was weer onze clubshow in Assen, Ondanks het slechte weer, gladheid en ijzel waren er toch geen dieren absent. 260 watervogels waren ingezonden, De mooiste jonge kwaker was van S.W.G. Visser (geen lid) en de mooiste jonge eend  een N.H. Witborst was van R. Meijsen , de mooiste jong gans een Toulouse was van H v/d/ Boon (geen lid). 13 febr. hielden we onze jaarvergadering, dit keer in de prachtige accomodatie de Groenhorst in Barneveld. R.J.Breman trad uit het bestuur en voor hem in de plaats kwam Geert Lubbers. R.J.Breman werd feestelijk beloond voor al zijn werk en werd benoemd tot erelid. De Zomerfokkersdag werd dit jaar in Veenendaal gehouden, diverse rassen werden door de fokkers zelf gekeurd.

2017 Er eerst weer vogelgriep in Nederland, onze clubshow in Assen definitief afgelast. De jaarvergadering was wederom in de Groenhorst in Barneveld, G Eenkhoorn trad uit het bestuur en voor hem kwam in de plaats dhr. Pettenburg uit Schoonhoven. Ons oud bestuurslid Annie Verboom was overleden en werd herdacht met een minuut stilte. De fokkerstdag werd dit jaar in Elburg gehouden. In de tuin van Aart Deetman was het goed toeven. Veel siervogels  waren er te zien en meegebrachte dieren werden er besproken. Tevens vonden de praktijkexamens plaats omdat die in Assen niet zijn gehouden i.v.m. de vogelgriep.

2018  Onze clubshow in Assen gaat dit jaar  niet door i.v.m. de vogelgriep. De jaarvergadering werd gehouden in het pluimveemuseum te Barneveld. De zittende bestuursleden werden herkozen. Onze zomerfokkersdag was bij Koos Hoogendoorn in Stolwijk, waar heel veel over onze hobby te zien was en bij Sjaak Baardwijk in Groot-Ammers, waar ook zijn dieren konden zien en was er een ruilbeurs. De dag werd afgesloten met een barbecue. al met al een zeer geslaagde dag.Voor het eerst werd ook een Herfstclubshow gehouden in Wenum Wiesel, Deze was zeer geslaagd. winnaar werd een wit kwakertje van Willem Peltenburg.

2019 De winterclubshow werd weer  van 3-5 januari in Assen gehouden. Gelukkig dit jaar geen afgelastingen  van vogelgriep.  Winnaar werd wederom een wit kwakertje van Willem Peltenburg, de mooiste gans was van Gert Eenkhoorn een bonte Pommerse. De jaarvergadering werd in Barneveld gehouden. G Lubbers en L Wink verlieten het bestuur en gekozen werd Asley Profily. De Zomerfokkersdag werd gehouden in Lutten bij Wim en Henk Meinen, deze  hebben een prachtige collectie oorspronkelijke vogels op een fantastische accommodatie, een lust om te bezichtigen, daarna gingen we naar Lucas Wink, waar we ook zijn dieren konden bezichtigen en werden er wat dieren besproken zoals de Boheemse gans en afsluitend de gebruikelijke barbecue. De herfstshow werd wederom gehouden in Wenum Wiesel. De mooiste ged.watervogel was van Arnold Vrugteman met een Duitse Pekingeend. Helaas dit jaar geen clubblad i.v.m. drukte.

2020 Onze  winterclubbshow werd dit jaar weer in Assen gehouden. Prima weersomstandigheden en gelukkig ook dit jaar geen vogelgriep. Helaas het aantal ingeschreven dieren loopt terug, slechts 228 gedomesticeerde watervogels. (in 2013 hadden we er 100 meer.) De mooiste was van Stijn Lemmens een Toulouse gans. De jaarvergadering werd weer in Barneveld gehouden. Arnold Vrugteman nam na 10 jaar afscheid van het bestuur. Hij werd gekozen tot lid van verdienste. Jasper Moes en Sander Visser werden gekozen als nieuwe bestuursleden.