literatuur

Watervogels houden…’t is een hobby!

ISBN: 90 747 0511 1

Geschreven door Liliane De Boeck-Pauchet

Uitgegeven door Aviornis International

Dit boek is een handleiding voor beginners én gevorderden. Alles wat maar iets met de watervogelliefhebberij te maken heeft, komt aan bod. Als sluitstuk worden alle wilde watervogelsoorten in alfabetische volgorde vermeld en afgebeeld, met daarbij de nodige uitleg over gedrag, winterhardheid, geprefereerde nestgelegenheid, grootte van het legsel, incubatietijd, opfok van de kuikens, gepaste ringmaat enz.

Het is een lijvig boek van meer dan 900 bladzijden en 1500 kleurenfoto’s en – tekeningen, met als formaat 17×24 cm. Een redactielid betitelde het boek als “de bijbel voor elke watervogelliefhebber”. Alles wat enigzins met onze hobby te maken heeft, komt aan bod.

Het boek heeft lang op zich laten wachten, maar het is er alleen maar mooier en vollediger op geworden. Alle redactieleden, verschillende leden van het Aviornis-bestuur en nog vele andere Aviornis-liefhebbers hebben als hobbyist voor tekeningen, foto’s en dia’s gezorgd. Maar heel belangrijk: de schrijfster was alleen maar tevreden met extra kwaliteit. Een origineel boek is het alvast geworden.

Dit boek steekt alle Nederlandstalige werken over watervogels naar de kroon en hoort thuis in de bibliotheek van niet uitsluitend liefhebbers van watervogels, maar ook in die van anderen. Het is een boeiend boek om te lezen en tevens een uitgebreid en volledig naslagwerk.

“Watervogels houden…’t is een hobby!” is een uitgave van Aviornis International, het tweemaandelijks tijdschrift waarin naast wetenschappelijk gefundeerde artikels over watervogels, fazanten, kleine hoenderachtigen, wilde duiven e.d. ook talrijke kweekervaringen zijn opgenomen.Over de auteur: Liliane De Boeck-Pauchet is sinds 1986 een gewaardeerd lid van de redactie van Aviornis International. Zij was aanvankelijk hoofdredacteur van de rubriek Watervogels, maar verkoos zelf wegens familieomstandigheden meewerkend lid te worden.

We kennen haar als schrijfster van gefundeerde artikels, maar ook van de leuke verhalen over kweekervaringen met een of ander eenden- of ganzenpaar. Bovendien is ze een getalenteerde fotograaf en bezit ze een scherp waarnemend oog voor het gedrag van watervogels.

ISBN:9789052104089 uitgever: www.aviornis.nl   (Nederlandstalig)


Keeping Ducks and Geese auteurs: Chris & Mike Ashton

ISBN: -13:978-0-7153-6 (engelstalig)  of

ISBN: -10:0-7153-3157-4 (Enten und Ganse artgerecht halten) (duitstalig)


Handboek eenden en ganzen 

(oorspr. titel: Choosing and keeping ducks and geese) auteur: Liz Wright (engelstalig)

ISBN: 978 90 483 0058 7 uitgever: Veltman Utrecht  (Nederlands)