Nieuws/Jaarvergadering

Geacht lid van de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers,


Het bestuur nodigt haar leden en ereleden van harte uit voor de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers op zaterdag 18 februari 2023,  inloop 9:30 uur, aanvang 10.00 uur, in het clubgebouw AKV, Bokkeduinen 4 te Amersfoort.